Kommunikation, A & O i orostider


Start
Våra tjänster
Investor Relations
Interim Management
Rådgivning
Corporate Design
Produktion
Om oss
Press mm
Kontakta oss

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Investor Relations för stärkta kapitalmarknadsrelationer

IR-verksamhet är inte bara en informationsfunktion utan också en funktion för att marknadsföra bolaget på den finansiella marknaden. Bäst resultat uppnås genom en väl genomarbetad strategi, tydliga budskap och ett systematiskt genomförande.

Kommunikations- och IR-chef-att-hyra

När den egna organisationen inte räcker till. Vid behov leder vi kommunikationsarbetet över en kortare eller längre tid som avlastning till den verkställande ledningen.

Rådgivning

För önskad effekt i arbetet med att bygga ett finansiellt attraktivt varumärke, krävs såväl goda relationer till media som ett marknadsföringsperspektiv på processen. Ett genomtänkt program där såväl kommunikationsstrategi som budskapsplattformar tas fram, kan också tillföra värdefulla synergier med den intäktsskapande kundmarknadsföringen.

Corporate Design

Våra erfarenheter har vi fått i konkreta arbetssituationer med företag i olika branscher och storlekar. Gemensam nämnare har varit önskemålet att stärka kopplingen mellan det egna varumärket och kund- och investerarmarknaden.

Analys och produktion

Vi erbjuder finansiell affärsanalys, produktionsledning, erfarna skribenter, formsäkra grafiska designers och pålitliga leverantörer inom originalisering, trycksaks- och webbproduktion samt översättning med finansiell inriktning.

©2012 Share Communications AB
Birger Jarlsgatan 2, pl 5
114 34 Stockholm
 

Tel 08-505 65 118

 
Medlem i FöretagarFörbundet