Kommunikation, A & O i orostider


Start
Våra tjänster
Investor Relations
Interim Management
Rådgivning
Corporate Design
Produktion
Om oss
Press mm
Kontakta oss

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Rådgivning

Vi ser på aktier som vore de produkter eller tjänster. Trogna aktieägare kan liknas vid nöjda kunder. Är man belåten efter ett köp, ökar märkestroheten. Det ska sedan i regel mycket till för att "gå ur" vid tillfälliga nedgångar eller att inte vara med vid nyemissioner. Mycket av kund-/ägarupplevelsen grundar sig i bolagets förmåga att kommunicera. Saklighet, snabbhet och regelbundenhet uppskattas och krävs inom ramen för de regelverk som gäller efter en notering. I all kommunikation har också både långsiktig planering och flexibilitet stor betydelse för resultatet.

För att uppnå önskad effekt i arbetet med att bygga ett finansiellt attraktivt varumärke, fordras ett marknadsföringsperspektiv på processen. Ett genomtänkt program där såväl kommunikationsstrategi och budskapsplattformar tas fram, kan också skapa värdefulla synergier med den intäktsskapande kundmarknadsföringen.

Förmågan att attrahera och hantera media är ett annat centralt område för varumärkesbygget. Vi har betydande erfarenhet av såväl målgruppsbestämning som media- och krishantering och bidrar gärna med vår kompetens.

Företagets samhälls- och medborgaransvar, CSR (Corporate Social Responsibility), liksom arbetet med mångfaldsfrågorna, får allt större betydelse för möjligheterna att rekrytera den bästa arbetskraften. De är också viktiga områden att behärska i umgänget med många institutionella investerare, affärspartners och kunder.

Du kan lugnt anlita oss för rådgivning inom dessa områden. Vi har flerårig erfarenhet av frågeställningarna och tillgång till spetskompetens.

[Tillbaka]


©2012 Share Communications AB
Birger Jarlsgatan 2, pl 5
114 34 Stockholm
 

Tel 08-505 65 118

 
Medlem i FöretagarFörbundet