Kommunikation, A & O i orostider


Start
Våra tjänster
Investor Relations
Interim Management
Rådgivning
Corporate Design
Produktion
Om oss
Press mm
Kontakta oss

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Produktion

I bolag på väg till en första ägarspridning (IPO) eller redan noterade på en handelsplats, hör återkommande produktion av informationsmaterial och finansiella rapporter till aktieägare, kapitalmarknad och media. Det mesta inom ramen för årsplaneringen är styrt till fasta informationstillfällen. Samtidigt kan andra händelser kräva blixtsnabb omvärldsinformation via pressmeddelanden och webbinformation.

Vi är väl rustade för detta arbete med många års erfarenhet som projekt- och produktionsledare. Bland våra samarbetspartners finns erfarna skribenter, formsäkra grafiska designers och pålitliga leverantörer inom originalisering, tryck och webbproduktion. Alla är vana att arbeta under tidspress, med förståelse för krav på sekretess och leverans på utsatt tid.

För oss är hög servicegrad både en självklarhet och en del av kundlöftet.

Låt oss hjälpa er med:

  • Årsredovisning och delårsrapporter

  • Pressmeddelanden

  • Presentationsmaterial för investerarmöten och bolagsstämma

  • Prospekt vid nyemissioner och förvärv

  • Kapitalmarknadsanpassade webblösningar

  • Webmasteruppdrag

  • Kundtidningar

[Tillbaka]


©2012 Share Communications AB
Birger Jarlsgatan 2, pl 5
114 34 Stockholm
 

Tel 08-505 65 118

 
Medlem i FöretagarFörbundet