Kommunikation, A & O i orostider


Start
Våra tjänster
Investor Relations
Interim Management
Rådgivning
Corporate Design
Produktion
Om oss
Press mm
Kontakta oss

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Länk till IR Nordic Markets hemsida

Financial Branding hett ämne vid IR Nordic Markets 2011-galan [111123]

Delar av resultaten från analysföretaget Regis branschstudie IR Nordic Markets 2011, presenterades den 22 november på Konserthuset i Stockholm. Innan prisceremonin där årets bästa IR-chef, VD och bolag på OMX Nasdaq Stockholms Large Cap och Mid Cap-listor tillkännagavs, hölls ett kunskapsseminarium med deltagare från bl a OMX Nasdaq, Swedbank, Avanza och Riksbanken.

I avsnittet Financial Branding – fakta, förtroende och framtid, talade Lena Linn, varumärkesstrateg Meta Management, och Johan Hiller, rådgivare Share Communications, om vikten av starka varumärken i IR-arbetet. Mot bakgrund av den omfattande omvärldskrisen och osäkerheten bland investerare, framhölls betydelsen av ett strategiskt varumärkestänkande även i kommunikationen med kapitalmarknadens aktörer. Share Communications har, genom att beräkna värdet av det finansiella varumärket 2006-2010 i några bolag på OMX Nasdaq-börsen i Stockholm, kunnat visa att betydligt mer än halva börsvärdet relaterade till det finansiella varumärkets delar Förtroende och Framtid.

Med denna insikt kan det förvåna att bara 12 procent av 152 IR-ansvariga i nordiska börsbolag som besvarade Regis enkät IRO Insight 2011 angav att de ofta använde begrepp som “bygga det finansiella varumärket” när de diskuterade IR, strategier och aktiviteter och att 53 procent aldrig gör det. Med tanke på mängden alternativa placeringar som står till buds för investerarna, borde rimligen fler IRO:s och bolagsledningar fokusera hårdare på tydlighet, transparens och värdeskapande i kommunikationen med marknaden.

Ett starkt, finansiellt varumärke byggt på förtroende, öppenhet och ärlighet med en tydligt beskriven affär, kan vara investerarnas bästa försäkring mot plötsliga kursfall. Detta förutsätter en strategiskt riktig och väl genomförd kommunikation med kapitalmarknaden från bolagens sida.

[Tillbaka]


©2012 Share Communications AB
Birger Jarlsgatan 2, pl 5
114 34 Stockholm
 

Tel 08-505 65 118

 
Medlem i FöretagarFörbundet