Kommunikation, A & O i orostider


Start
Våra tjänster
Investor Relations
Interim Management
Rådgivning
Corporate Design
Produktion
Om oss
Press mm
Kontakta oss

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Share Communications bildades 2001 som ett samarbete mellan då börsnoterade WM-data och kommunikationsföretaget Hallvarsson & Halvarsson. Sedan några år har bolaget bytt ägare och är idag inriktat mot främst medelstora och mindre företag som planerar för en notering eller redan är listade på någon av de svenska handelsplatserna för aktier.

Vi strävar efter nytänkande med kostnadseffektiva arbetssätt och låga overheadkostnader. Vi tror att hög kompetens och servicegrad till realistiska priser är vad marknaden efterfrågar, inget annat. 

Våra seniora medarbetare har omfattande referenser, formell kompetens och gedigen yrkesbakgrund. Därför kan vi vara effektiva, komma igång snabbt och på kort tid bli konkreta och operativa. Som entreprenörer är vi själva vana vid miljön i ägarledda företag med sann respekt för både ambitioner och restriktioner.

Medarbetare och samarbetspartners

Några branschrelaterade erfarenheter och uppdrag

 • Bank och försäkring:

  • Omprofilering av ledande försäkringskoncern inklusive börsnoteringar i utlandet.

  • Kriskommunikation under uppköpssituation och finansiell samhällskris.

 • Finansiella tjänster:

  • Kundanalyser och kommunikationsstrategi för varumärkesbyggande profilering.

 • Industriella konglomerat:

  • Informationschef-att-hyra

  • Omprofilering via Corporate Design, ekonomiska rapporter och presentationsmaterial.

 • Övrig industri:

  • Profilering via utvecklad budskapsplattform, kapitalmarknadsinriktad webbplats och förbättrad finansiell rapportering.

 • Bioteknik:

  • IR-chef-att-hyra

 • Tjänster:

  • Webbdesign

  • IR-rådgivare till nätverksföretag inför notering

 • Övrigt:

  • Strategisk rådgivning och projektsamordning vid bildandet av storföretag för affärsstödjande tjänster.

 

[Tillbaka]


©2012 Share Communications AB
Birger Jarlsgatan 2, pl 5
114 34 Stockholm
 

Tel 08-505 65 118

 
Medlem i FöretagarFörbundet