Kommunikation, A & O i orostider


Knut Leman
Leman Consulting AB
Vasaplatsen 4, 411 34 Göteborg, 070-539 50 01

Rådgivning i Change Management, Crisis Management och kommunikation

Marknadsekonom DIHM, journalist- och PR-utbildning från Skurups Folkhögsskola. Styrelseledamot, Sveriges Marknads­förbund.

Management- och kommunikationskonsult med entreprenörsbakgrund. Främst arbetat som konsult/projekt-/företagsledare inom marknadsföring, (reklam, PR/CA, opinionsbildning), intern/ex­tern kommunikation, finansiell information, Investor Re­lations. Ansvarat för konceptutveckling och kommunikationsstrategier för internationellt verksamma tjänste- och industriföretag samt i verksamheter med samhällsanknytning.

Några jobberfarenheter

·  Leman Consulting AB

·  Vattenfall AB: Direktör, chef för koncernstab Kommunikation

·  Bure Equity AB: Informationsdirektör och Investment Manager

·  AB Volvo: Informationsdirektör

[Stäng sidan]


©2012 Share Communications AB
Birger Jarlsgatan 2, pl 5
114 34 Stockholm
 

Tel 08-505 65 118

 
Medlem i FöretagarFörbundet