Kommunikation, A & O i orostider


Johan Hiller
johan@sharecom.se

VD, rådgivare, projektledare

Marknadsekonom, kommunikationskonsult med entreprenörsbakgrund. Främst arbetat som konsult, projektledare och funktionsansvarig inom marknadsföring, (profilering, PR, opinionsbildning), intern/extern kommunikation, finansiell information, Investor Relations.

Betydande erfarenhet av konceptutveckling och kommunikationsstrategiarbete i/för internationellt verksamma tjänste- och industriföretag samt för verksamheter med samhällsanknytning. Ansvarat för introduktionskampanjen vid Nokias svenska börsintroduktion och för IR-aktiviteterna vid Skandias introduktion på Köpenhamns börs och London Stock Exchange.

Några jobberfarenheter

  • Captus Consult: Uppdrag inom affärsutveckling, projektledning och webbproduktion

  • Hallvarsson & Halvarsson: Projektledare och konsult inom IR/Corporate Communications samt affärsutveckling

  • Sverige 2000 (samhälls- och näringslivsfinansierat kompetenscenter med fokus på Diversity Management, etnisk och kulturell mångfald, global konkurrenskraft mm): VD

  • Försäkrings AB Skandia: Kommunikationsdirektör, koncernansvar för Investor Relations och Corporate Communications

  • Olin & Co Reklambyrå: VD och projektledare

[Stäng sidan]


©2012 Share Communications AB
Birger Jarlsgatan 2, pl 5
114 34 Stockholm
 

Tel 08-505 65 118

 
Medlem i FöretagarFörbundet