Kommunikation, A & O i orostider


Inger Holmström

inger@sharecom.se

Rådgivare inom kommunikation, PR och krishantering

Fil mag med bred erfarenhet från ledande befattningar inom bl a opinionsbildning och PR/kommunikation i intresseorganisationer och medlemsägda eller offentliga affärsdrivande bolag i förändring. Främst arbetat som chef inom kommunikation och PR.

Några jobberfarenheter

  • GAIA Leadership: Kommunikationskonsult

  • Coop Norden: Kommunikationsdirektör

  • Svenskt Näringsliv: Kommunikationsdirektör

  • Posten: Kommunikationsdirektör

[Stäng sidan]


©2012 Share Communications AB
Birger Jarlsgatan 2, pl 5
114 34 Stockholm
 

Tel 08-505 65 118

 
Medlem i FöretagarFörbundet