Kommunikation, A & O i orostider


Hans Richter
hans@sharecom.se

Finansiellt inriktad affärsanalytiker

Civilekonom, Executive MBA och diplomerad skattekonsult. Specialområden: Interim Managementuppdrag som VD ekonomichef/Controller, verksamhetsstyrning samt som styrelseledamot i små och medelstora företag.

Hans är bl a en populär föreläsare hos IHM och Södertörns Högskola inom managementutbildningar och kurser på C- och D-nivå (företagsvärdering, finansiell ekonomi, redovisning, beskattning). Uppdragserfarenhet från omorganisation av ekonomiadministration, avveckling av kommunalägt bostadsföretag, avyttring av reklambyråkoncern, integrering till svensk livsmedelskoncern efter förvärv av utländskt bolag, avveckling av del av IT-konsultverksamhet samt implementering av nya verksamhetsstyrningssystem i fastighetsföretag, IT-konsultföretag och utbildningsföretag.

Några referenser

  • Styrelsuppdrag: Ice Hotel AB, Jukkasjärvi, Magelungens Behandlingscenter AB

  • Ledarerfarenheter: Biosensor AB, Norsk Data AB, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

  • Konsultuppdrag: Box Delivery, Eka Chemicals, Walleniusrederierna

  • Utbildningsuppdrag: IFL, IHM Business School, MTC - Marknadstekniskt Centrum

[Stäng sidan]


©2012 Share Communications AB
Birger Jarlsgatan 2, pl 5
114 34 Stockholm
 

Tel 08-505 65 118

 
Medlem i FöretagarFörbundet