Kommunikation, A & O i orostider


Start
Våra tjänster
Investor Relations
Interim Management
Rådgivning
Corporate Design
Produktion
Om oss
Press mm
Kontakta oss

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Kommunikations- och IR-chef-att-hyra

Det är ibland klokare att täcka ett kvalificerat kompetensbehov med en tillfällig, extern lösning än med en anställning. Därför erbjuder vi möjlighet till Interim Management för tidsbegränsade uppdrag inom områdena Corporate Communications och Investor Relations. Våra konsulter har givetvis egen, djupgående erfarenhet av strategiskt och operativt arbete på ledningsnivå samt av personalledning.

En lösning med flera fördelar

  • Avlastar, stöttar och kompletterar ledningen i samband med t ex organisationsförändringar, kapitalanskaffningar, ägarspridningar och andra betydande bolagshändelser.

  • Ger även det mindre företaget tillgång till professionell kommunikationsledning/Investor Relations när det bäst behövs.

  • Erfaren projektledning för kvalificerad innehållsproduktion och utformning av bolagets återkommande finansiella rapporter.

  • Ekonomiskt genom abonnemangsuppdrag till fast pris.

  • Tidsbegränsat utan arbetsgivaransvar.

[Tillbaka]


©2012 Share Communications AB
Birger Jarlsgatan 2, pl 5
114 34 Stockholm
 

Tel 08-505 65 118

 
Medlem i FöretagarFörbundet