Kommunikation, A & O i orostider


Start
Våra tjänster
Investor Relations
Interim Management
Rådgivning
Corporate Design
Produktion
Om oss
Press mm
Kontakta oss

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Investor Relations eller IR i dagligt tal, tjänar huvudsakligen två syften. Det främsta är att öka kapitalmarknadens effektivitet som ett verktyg för kommunikation med dess olika aktörer.

IR kan också vara ett relationsmarknadsföringsverktyg där uppgiften är att marknadsföra ditt företag på bästa sätt. Oberoende undersökningar bekräftar, att tillgång till god och välplanerad omvärldskommunikation allt oftare ses som en betydande affärs- och verksamhetskritisk kompetens. 

Ökad handel, likviditet, i bolagets aktier leder till en mer korrekt prisbildning och värdering vilket är värdefullt för bolagets aktieägare. Att professionellt svara för att kapitalmarknaden har tillgång till en relevant, intressant och rättvisande bild av ditt företag, kräver kunskap om spelreglerna.

Konkurrensen om utrymme och uppmärksamhet är tuff, mer än 300 mindre och medelstora företag tävlar redan om investerarnas uppmärksamhet på några av de vanligaste marknadsplatserna i Sverige. Det mesta talar också för att konkurrensen fortsätter att hårdna, inte minst i svagare konjunkturer när tillgång till investeringskapital kan vara som mest åtråvärd.

Vår inriktning mot främst medelstora och mindre bolag på väg till eller redan listade på en svensk marknadsplats, genomsyras av ambitionen att skapa värde för ägarna. Hos oss hittar du den specifika kommunikationskompetens och det helgjutna engagemang som krävs för att göra ditt företag synligt och intressant för valda målgrupper. Flera stora bolag har anställda specialister för detta arbete.

För de andra finns vi, med lång erfarenhet av strategiskt och operativt IR-arbete i och för noterade bolag i olika storlekar.

[Tillbaka]


©2012 Share Communications AB
Birger Jarlsgatan 2, pl 5
114 34 Stockholm
 

Tel 08-505 65 118

 
Medlem i FöretagarFörbundet