Kommunikation, A & O i orostider


Start
Våra tjänster
Investor Relations
Interim Management
Rådgivning
Corporate Design
Produktion
Om oss
Press mm
Kontakta oss

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Corporate Design - symbolen för ett starkt varumärke

Politiker talar gärna om dukade bord, men i affärslivet är det daglig konkurrens som gäller. Här serveras sällan gratisluncher.

Att få en egen plats i placerarnas portfölj är eftertraktat men krävande. För att nå dit fordras medvetenhet om kommunikationens betydelse, vilja att investera i en tydlig, särskiljande och konkurrenskraftig profil samt uthållighet.

Våra erfarenheter av uppdrag med särskild tonvikt på Corporate Design och grafiska kännetecken, har vi fått i konkreta arbetssituationer med bolag i olika branscher och storlekar. Den gemensamma nämnaren har varit önskemålet att förtydliga det egna varumärket gentemot kund- och investerarmarknaden, både i Sverige och internationellt. Och det finns många medel för profilering, t ex ledningens sätt att kommunicera, budskapet i sig, val av distributionskanaler, formgivningen av företagsmärket, trycksakerna, webbplatsen, brevpappret, visitkorten, skyltarna, förpackningarna, inredningen mm.

Det här kan vi göra för dig:

  • Bedöma möjligheten att vidareutveckla en etablerad profil som alternativ till något helt nytt

  • Utarbeta beslutsunderlag till ledningen med kommunikations- och designstrategi

  • Ta fram konkreta utformningsidéer

  • Producera projekt-, kostnads- och tidplaner för önskade åtgärder

  • Projektleda och upphandla

  • Delta i implementeringen som ledningsstöd och informationsresurs

  • Följa upp resultat med förslag till kompletteringar vid behov

[Tillbaka]


©2012 Share Communications AB
Birger Jarlsgatan 2, pl 5
114 34 Stockholm
 

Tel 08-505 65 118

 
Medlem i FöretagarFörbundet